Πηγές

Το Κέντρο Πληροφοριών Αντι-Παρακολούθησης παρέχει μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης πηγών πάνω στο ζήτημα της αντι-παρακολούθησης, εστιάζοντας στη στοχευμένη παρακολούθηση απέναντι σε άτομα που έχουν πράγματα να κρύψουν. Θέλουμε να βοηθήσουμε αναρχικά και λοιπά επαναστατικά υποκείμενα να αποκτήσουν μια πρακτική κατανόηση των κινδύνων παρακολούθησης που ίσως αντιμετωπίσουν στους αγώνες τους και στις ζωές τους. Προτιμούμε πηγές που έχουν γραφτεί από συντρόφια, και που είναι κατανοήσιμες δίχως πρότερη τεχνική γνώση.

Επικοινωνία

notrace@autistici.org (PGP)

Θεματική - Σύνορα (5)
"Le mandat d'arrêt européen est fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales entre les États membres de l'Union européenne. Il se base donc sur l'idée que tous les États de l'UE ont un système judiciaire respectable et juste, et à ce titre toute latitude leur est laissée pour juger selon leurs propres règles de droit. Selon ce principe, "lorsque l'autorité judiciaire d'un État membre demande la remise d'une personne, soit en vertu d'une condamnation définitive, soit parce que cette personne fait l'objet de poursuites pénales, sa décision doit être reconnue et exécutée automatiquement sur tout le territoire de l'Union." Automatiquement. Voilà le mot-clé."
Κατέβασμα / Download
PDF
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματική
Σύνορα
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
Μάιος 7, 2021
από Chris Jones for Statewatch (statewatch.org)
"This report examines, explains and critiques a number of large-scale EU information systems currently being planned or built that will significantly extend the collection and use of biometric and biographic data taken from visitors to the Schengen area. In particular, it examines new systems being introduced to track, analyse and assess the potential security, immigration or public health risks posed by non-EU citizens who have to apply for either a short-stay visa or a travel authorisation – primarily the Visa Information System (VIS), which is being upgraded, and the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), which is currently under construction."
Κατέβασμα / Download
PDF
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
Αστυνομικά αρχεία, Δακτυλικά αποτυπώματα, Σύνορα
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
Μάιος 7, 2021
από Caisse de solidarité de Lyon
"Ce texte recense soixante fichiers actifs d’identification administrative, fichiers de police, fichiers de justice et fichiers de renseignement, en somme tous les outils dont l’État s’est doté pour le contrôle des populations. On y trouve la manière dont ils fonctionnent mais aussi comment savoir ce que l’État sait de nous et finalement comment lui demander de nous oublier. Le but n’est pas d’alimenter la paranoïa sur la police ou le sentiment de toute-puissance de l’État : oui, l’État a des moyens pour se protéger, mais visibiliser ces moyens et les connaître permet d’abord de mieux les combattre et y faire face."
Κατέβασμα / Download
Version courte
PDF
Version longue
PDF
Προέλευση
Φιλικά και λοιπά ακτιβιστικά υποκείμενα
Θεματικές
DNA, Αστυνομικά αρχεία, Δακτυλικά αποτυπώματα, Σύνορα
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
Μάιος 7, 2021
από Border Violence Monitoring Network (borderviolence.eu)
"In this report, several cases of push-backs from Croatia are highlighted in order to present how authorities use technology within detection and apprehension of transit groups, both at borders and interiors."
Κατέβασμα / Download
PDF
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
Βιντεοπαρακολούθηση, Εναέρια επιτήρηση, Σύνορα
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
Μάιος 7, 2021
από Chris Jones for Statewatch (statewatch.org)
"This briefing outlines the transnational police groups, networks and organisations that are known to exist for the purpose of coordinating undercover police operations across state borders, primarily in Europe."
Προβολή online
Προέλευση
Ανεξάρτητα ερευνητικά υποκείμενα
Θεματικές
Εγκάθετοι και πληροφοριοδότες, Σύνορα
Τύπος
Κείμενο
Τελευταία ενημέρωση
Μάιος 7, 2021